E-mail tekster

I denne artikel:


Du er her: Kontrolpanel > Webshop > E-mail tekster

 

Introduktion

SmartWeb indeholder en række forud definerede templates, som dikterer indhold og udseende for udskrifter, samt for de e-mails der udsendes til kundens kontakt mail, ved f.eks. ordre oprettelse (ordrebekræftelse), ordre status ændring, faktura mail, eller på foranledning af shop ejeren selv.
Bag ved print- og mailtemplates ligger en layout-template som definerer opbygningen af disse, både mht. indhold og struktur (placering af indhold, font, farver osv.). Det er muligt i SmartWeb at bestemme overordnede indstillinger for mail udsendelse, samt at tilpasse indhold og udseende af de forskellige templates efter behov. Du kan læse mere om dette i punkterne herunder.

 

 

Tilpasning af e-mail tekster

Du kan rette teksten i de mailtemplates som benyttes ved udsendelse af mail fra shopsystemet, via shoppens e-mail tekster som findes under Kontrolpanel > E-mail tekster > Den ønskede mailtemplate:Som vist i eksempelet herunder, giver fanebladene mulighed for at skifte mellem top- og bundtekst. Imellem de to tekster indsættes ordrelinjerne automatisk af systemet, når der er tale om en ordrebekræftelse:

Knapperne øverst på denne side af mailtemplaten for Ordrebekræftelsen, giver mulighed for at definere en specifik tekst for de forskellige betalingsmetoder. F.eks. kan man tilføje firmaets bankoplysninger når det drejer sig om en ordre som er betalt via kontooverførsel.
Bemærk: Hvis der ikke er defineret nogen tekst under en af betalingsmetoderne, benyttes altid standard.

 

 

Indstillinger for udsendelse af e-mails

Du finder indstillingerne for udsendelse af e-mails under Kontrolpanel > E-mail tekster > Den pågældende mailtemplate. Indstillingerne afhænger af den pågældende mailtemplate, hvilket vil sige at hver template har sine egne indstillinger som definerer om denne f.eks. automatisk skal sendes til kunden ved ordre status ændring, samt om der skal sendes en kopi af mailen til andre mailadresser end kundens, ved samme lejlighed (Det kunne f.eks. være at jeres lager har brug for en mail, når der går en ny ordre ind i shoppen mv.). Ligeledes defineres hvilken layout-template denne mail benytter sig af:

 

 

Basis tilpasning af e-mail templates

Under Kontrolpanel > Design Manager > Knappen "Ret design" > Indstillinger (nederst på siden), findes sektionen E-mail indstillinger, som giver mulighed for at ændre font og farver, samt visningen af kontakt information og links til sociale medier i din mailtemplate (links til sociale medier hentes fra shoppens indstillinger for dette, som findes under Moduler > Sociale Medier):

 

 

Forhåndsvisning af e-mail og udskrift templates (Preview)

Under Kontrolpanel > E-mail tekster har du mulighed for at se et preview af den template, som ligger til grund for designet af din e-mail. På denne måde kan du se hvordan en given mail ser ud, inden den sendes til kunden. Du kan ligeledes foretage en forhåndsvisning af dine udskrifttemplates på denne side, som også er tilgængelig under Kontrolpanel > Udskrifts tekster. Klik på "E-mail og print preview" i toppen af siden, for at få vist preview:


Du kan f.eks. vælge at få vist et preview af din ordrebekræftelse i sin nuværende udgave, eller i én eller flere tilpassede udgaver, som du måtte arbejde på under tilretning af e-mail og print templates i Design Manageren.