Rabatkoder

I denne artikel:


Du er her: Moduler > Eksport

Nedenstående skema gennemgår format for Rabatkoder. For at importere rabatkoder, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

CODE_ID
(Påkrævet)
ID for rabatkoden.
Ved oprettelse af en rabatkode skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatkode et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatkodes ID.
TITLE_[sprog]_[site] Rabatkodens titel på valgte sprog.
CODE_TYPE Rabatkodens type - skal være enten "procent" eller "beloeb".
CODE
(Påkrævet)
Rabatkodens kode - den brugeren skal indtaste.
AMOUNT
(Påkrævet)
Rabatkodens rabat - kommatal, f.eks. 10,50
USE_COUNT Antal gange rabatkoden er brugt.
LIMIT Rabatkodens maksimale brugsantal - heltal større end 0, f.eks. 20
EXPIRES Rabatkodens dato for udløbelse. Hvis du ønsker at fjerne en udløbsdato skal du skrive "DELETE" i dette felt.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
DATE_ADDED Rabatkodens dato for oprettelse.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatkoden.