Datafelter: Rabatlinier

I denne artikel:


Du er her: Indstillinger > Eksportér

Nedenstående skema gennemgår format for Rabatlinier (rabatlinier for produkter). For at importere rabatlinier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
 

Data navn

Data beskrivelse

LINE_ID
(Påkrævet)

ID for rabatlinien.
Ved oprettelse af en rabatlinie skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatlinie's ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatlinie's ID.

SOURCE_TYPE
(Påkrævet)
Bestemmer, hvilken kildetype rabatlinien har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "user" (kunde), "userdiscountgroup" (kunderabatgruppe)
SOURCE_ID
(Påkrævet)

Id på kilden, 0 ved kildetype "all"

TARGET_TYPE
(Påkrævet)
Bestemmer hvilken måltype rabatlinien har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "product" (produkt), "variantall" (alle varianter for produkt), "variant" (enkelt variant for produkt), "productdiscountgroup" (produktrabatgruppe)
TARGET_ID
(Påkrævet)
ID på målet, 0 ved måltype"all", produkt ID ved måltype (variantall).
MIN_AMOUNT
(Påkrævet)
Min. antal, f.eks. "1" for 1 stk. Måltype "variant" er begrænset til antal 1.
DISCOUNT
(Påkrævet)
Rabat i procent
CURRENCY Valuta-linien skal gælde for, tom hvis alle valuta, ellers f.eks. "DKK" for danske kroner.
SITE

ID for site hvis rabatten kun skal gælde for specifikt site. 0 for alle sites.

LANGUAGE

Sprog-iso for sprog hvis rabatten kun skal gælde for specifikt sprog. Blank for alle sprog.

DATE Datostyring, "0" for fra eller "1" for til
DATE_FROM Dato fra i formatet "0000-00-00 00:00:00"
DATE_TO Dato til i formatet "0000-00-00 00:00:00"
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatlinien.