Integration via API

I denne artikel:


Under denne fane finder du vejledning til hvordan du anvender SmartWeb API.

SmartWeb API gør det muligt at integrere SmartWeb med eksterne systemer såsom et regnskabssystem, idet det giver mulighed for at hente, oprette, redigere og slette entiteter i systemet. 

SmartWeb API er baseret på SOAP v. 1.2, og er beskrevet i denne WSDL på document / literal wrapped format, som er kompatibel med proxyværktøjer for de fleste større programmeringsplatforme som PHP, Java og .NET.

Denne dokumentation er hovedsageligt bestående af eksempler på brug af API. Den første del gennemgår simple eksempler på at oprette forbindelse og diverse data-manipulationer via PHP.

Den næste del er et lidt større eksempel i .NET via en Visual Studio autogenereret proxy klient, som er tilgængelig her.

Den komplette API-dokumentation kan findes på https://api.smart-web.dk/doc/.

Adgangen til API'en er som standard slået fra. Dette kan ændres under kontrolpanel > API.