.NET eksempler

I denne artikel:


For at tilgå shoppens API fra et .NET miljø, skal man have indlæst en proxy klient. Proxyen kan autogenereres af Visual Studio ved at følge denne guide. 

 

 • Højreklik på References i dit projekt og vælg "Add Service Reference...":


 • Skriv URL'en til WSDL-filen i feltet "Address" og klik på knappen "Go". URL'en er:
  https://api.hostedshop.io/service.wsdl


 • Du vil nu kunne se klassen "WebServicePort" i venstre kolonne og alle de tilgængelige metoder til API'et i højre side: 


 • Under "Namespace" skal du nu give referencen et navn. I dette tilfælde kalder vi den "WebService". Klik OK.
 • Åbn nu filen "App.Config" i dit projekt i Visual Studio og find den binding, der hedder "WebServiceBinding". Her skal du tilføje attributten allowCookies="true" for at tillade, at forbindelsen til api'et må blive gemt i en session.
 • Brug følgende eksempel udskriver herefter en liste af produkter og deres varianter for en løsning i .NET-konsollen. I eksemplet ligger vores nye service reference under navnet "ConsoleApplication1.WebService". Du kan med fordel anvende en specifik API-bruger til at logge ind, men hvis du ikke har en sådan, så kan du bruge løsningens generelle logininformation.
  
  using System;
  using ConsoleApplication1.WebService; /* Vores projekt hedder "ConsoleApplication1", men du skal her bruge dit eget default namespace */
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /* Skab et nyt proxy-objekt */
      WebService Client = new WebServicePortClient();
  
      /* Opret forbindelse til en løsning */
      Client.Solution_Connect("brugernavn", "password");
  
      /* Sæt sprog for løsningen */
      Client.Solution_SetLanguage("DK");
  
      /* Sæt ønskede felter for Produkt-objektet */
      Client.Product_SetFields("Id,Title,Variants");
  
      /* Sæt ønskede felter for Produktvariant-objektet */
      Client.Product_SetVariantFields("Id");
  
      /* Hent Alle Produkter */
      Product[] result = Client.Product_GetAll();
  
      /* Loop over Produkter */
      foreach (Product product in result)
      {
        /* Udskriv produktets Title */
        Console.WriteLine("Produkt: " + product.Title);
  
        if (product.Variants.Length > 0)
        {
          Console.Write("Varianter:");
  
          /* Loop over produktets varianter */
          foreach (ProductVariant variant in product.Variants)
          {
            
            /* Hent variantens TypeValues */
            ProductVariantTypeValue[] variantTypeValues = Client.Product_GetVariantTypeValues(variant.Id);
  
  /* Loop over variantens TypeValues og udskriv deres Title */
            foreach (var variantTypeValue in Client.Product_GetVariantTypeValues(variant.Id))
            {
              Console.Write(" " + variantTypeValue.Title);
            }
            Console.WriteLine("");
          }
        }
      }
    }
  }
  

Som det ses ovenfor står proxy selv for wrapping af input- og outputargumenter. Proxy er genereret ud fra https://api.hostedshop.io/service.wsdl. Se venligst afsnit 2 eller https://api.hostedshop.io/doc/ for en detaljeret dokumentation af de forskellige tilgængelige metodekald, idet de er det samme for PHP og .NET.