ShopLink

I denne artikel:


ShopLink gør det muligt via fladfilsudveksling at integrere SmartWeb med eksterne systemer såsom et regnskabssystem, idet det giver mulighed for at hente, oprette, redigere og slette entiteter i systemet. I første version gør ShopLink det muligt at synkronisere ordrer fra SmartWeb til eksterne systemer, samt synkronisere produkter (uden varianter) fra eksterne systemer til SmartWeb. I princippet kan ShopLink bruges til alle økonomisystemer som understøtter fladfilsudveksling. ShopLink er en .NET v. 2.0 Windows applikation som installeres direkte på kundens server.

ShopLink gør brug af webshoppens eksisterende import/eksport format, som er beskrevet i den generelle manual under eksport.

Brug

ShopLink udfører følgende opgaver:

 • Eksport af nye ordrer fra SmartWeb for en given webshop
  • Der kontrolleres om der er ordrer i webshoppen med status  'under behandling' (status kode 2). Normalt markeres en ordre som "Ordre modtaget" (status kode 1) når den oprettes. Dette kan ændres til 'under behandling' (status kode 2) under betalingsmetoden, hvis ordren ønskes overført til C5 med det samme.
   • Hvis der forekommer nye ordrer eksporteres disse i CSV/XML format som beskrevet ovenfor og placeres i <Installationsmappe>/orderexport/ med navngivning ”shopnavn_dato”
   • Der kaldes en angiven batch script (bat) der sørger for at behandle de eksporterede ordredata til det eksterne system.
    • Det er batch scriptets ansvar at fjerne CSV/XML filer fra eksport-folderen, efter at de er behandlet i det eksterne system.
  • ShopLink gemmer efter hver ordreeksport id'er på de overførte ordrer i filen <Installationsmappe>/ids.txt. Denne indeholder således en komplet liste over alle eksporterede ordrer. Fjernes et id fra denne fil vil ordren med det pågældende id blive eksporteret næste gang eksport rutinen køres, såfrem den stadig er 'under behandling' (status kode 2).
 • Import af data (f.eks. produkter eller brugere) fra det eksterne system til en given webshop.
  • Ønskes opdatering eller oprettelse af et eller flere data fra det eksterne system til en webshop placeres en CSV eller XML fil i <Installationsmappe>/import/ folderen. Formatet skal ligne den generelle eksport fra webshopsystemet, beskrevet i den generelle manual (under Moduler > Eksport).
  • Efter import flytter mellemlaget importerede filer til <Installationsmappe>/import/imported/ folderen.
  • Det er muligt automatisk at importere produkt-billeder fra shoplink. Dette understøttes kun ved import af produkter i XML format. Det/De angivne billeder skal ligge i <Installationsmappe>/import/ folderen og de skal navngives så deres navn stemmer overens med det der er angivet under PICTURES for produkterne.

OBS: Ordrer kan IKKE importeres.

Opsætning

ShopLink kan hentes her: download ZIP-fil
Udpak programmet i en folder.
I solutions.txt filen indtastes oplysninger for de løsninger der ønskes synkroniseret. Hver linie repræsenterer én løsning.
Hver linie er af formatet:
<export-format>,<Solution>,<Password>,<Installationsmappe>,<Import Script>, <Server>, <FTP brugernavn>, <FTP kodeord>
<export-format> enten "xml" eller "csv".
<Solution> og <Password> indfyldes med login og kodeordet til den ønskede SmartWeb Webshop.
<Installationsmappe> indfyldes med den mappe du ønsker applikationen skal placere filer i.

 • Vælges eksempelvis mappen <Installationsmappe> vil programmet oprette følgende undermapper
 • <Installationsmappe>/orderexport/ - her placeres nye ordre fra SmartWeb i CSV/XML format (alt efter <export-format>)
 • <Installationsmappe>/import/ - her skal CSV/XML filer med produkter placeres for at blive importeret af ShopLink
 • <Installationsmappe>/import/imported/ - efter en produkt CSV/XML fil er importeret placeres den i denne mappe
 • <Import Script> indfyldes med stien Script som sørger for at importere ordre CSV/XML filer fra <Installationsmappe>/orderexport/ folderen til det eksterne system, og eksportere produkter fra det eksterne system til <Installationsmappe>/import/ folderen.
  Parametren kan efterlades blank hvis der ikke ønskes noget script kørt.
 • <Server> udfyldes med navnet på serveren din løsning kører på. Kontakt support for information om dette felt for netop din løsning.
 • <FTP brugernavn> og <FTP kodeord>  indfyldes med brugernavnet og kodeordet til din FTP en konto på din løsning. Kan efterlades blank hvis der ikke ønskes automatisk overførsel af billeder.

Aktiver API adgang for løsningen under kontrolpanel -> API
Vi anbefaler, at man laver en ny administrativ bruger til API brug.
Gem solutions.txt og kør programmet.
Eksempel på linie i solutions.txt med tilknyttet ftp-konti og udtræk af filer som xml, samt import script beliggende i c:\path\to\script\file.exe
xml,username,password,c:\path\to\file\folder\,c:\path\to\script\file.exe,server1,ftplogin,ftppassword
Eksempel på linie i solutions.txt uden tilknyttet ftp-konti eller import script og udtræk i csv format
csvl,username,password,c:\path\to\file\folder\,,server1,,
Scheduled task
Der kan med fordel sættes en Windows scheduled task op som f.eks. kører ShopLink hvert 5. minut.
NB. Ved opsætning som scheduled task skal stien til solutions.txt angives som det første argument til programmet under opæstningen af scheduled task.

Filformater

ShopLink version 2 benytter webshoppens eksisterende import/eksport format. Se formatet under den generelle manual under eksport.