Rediger sprogfil

I denne artikel:


I hver af de pre-installerede sprogpakker er der en række standardtekster, som oversættes automatisk, når sproget vælges til visning. Du skal kun oversætte det indhold, du selv har skrevet.

 

Hvis du ønsker at redigere en standardtekst, f.eks. hvis du ønsker at formulere en tekst efter eget ønske, skal du trykke på knappen længst til venstre under Kontrolpanel > Sprog og domæner for at komme til nedenstående side. Klik på redigeringsikonet ud for det ønskede sproglag, for at redigere standard teksterne for dette:

 

Her vises en liste over alle standardtekster, opdelt efter ID, det programmatiske navn, og selve teksten.
Tryk på Redigér for at rette en tekst. Skriv herefter din egen tekst. Dernæst trykker du på Gem, og standardteksten vil nu være erstattet af din egen tekst.
Du kan søge i hele listen vha. søgefeltet Søgning: