Datafelter: Produktkategorier

I denne artikel:


Du er her: Indstillinger > Eksportér

Nedenstående skema gennemgår format for Produktkategorier. For at importere produktkategorier, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

OBS! Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 

Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import / eksport formater.​
 

Data navn

Data beskrivelse

CATEGORY_ID
(Påkrævet)
ID for produktkategorien.
Ved oprettelse af en produktkategori skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye produktkategori et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende produktkategoris ID.
PARENT_ID Hvis kategorien er en underkategori, defineres her ID'et for den ovenliggende kategori.
TITLE_[sprog]_[site] Kategoriens titel på valgt sprog.
DESCRIPTION_[sprog]_[site] Kategoriens beskrivelse på valgt sprog.
SEO_TITLE_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.
SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.
SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site] Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.
SORTING Sortering på produktkategorien, f.eks. "3"
USER_GROUPS Brugerrettigheder for kategorien, tom hvis ingen (dermed synlig for alle), ellers ID numre for brugergrupper adskilt med |.
LANGUAGE_LAYERS Sprog isokoder for sproglag som produktkategorien skal vises på efterfulgt af site ID (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) sepereret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag.
PICTURES Ønskes eksterne billeder knyttet til produktkategorien, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktkategorien. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.
URL Produktets URL. Kan ikke ændres.
STATUS Status for produktkategorien, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv
DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette kategorien.