Opsætning af Outlook Express

I denne artikel:


Outlook Express er en "simpel" mail klient, som er indbygget i Windows. Den er udemærket til at læse og sende mails, men er ikke nær så avanceret som Outlook 2003 (eller nyere mail klienter).

Du opsætter din e-mail konto i Outlook Express ved at gennemgå denne vejledning.

 1. Åbn Outlook Express.

  Som vist nedenfor vælges i menuen: Funktioner og Konti.

 2. Tilføj en ny e-mail-konto: Tilføj og Mail.

   

 3. Udfyld næste skærmbillede som vist nedenfor.

 4. Udfyld næste skærmbillede som vist nedenfor og tryk Næste >

 5. Udfyld næste skærmbillede som vist nedenfor.

  i feltet til indgående mail angiver du mail.smart-web.dk

  SMTP server er mailserveren, hvorfra du sender e-mails. Her angives mail.smart-web.dk

   

 6. Udfyld næste skærmbillede som vist nedenfor.

 7. Vælg Egenskaber for den netop oprettede e-mail konto.

 8. Under fanebladet Generelt kan du bl.a. vælge at omdøbe ”navnet” for dine kontoindstillinger.

 9. Under fanebladet Servere skal udfyldes som vist nedenfor.  Sæt flueben i Min server kræver godkendelse.

 10. Under Avanceret skal indstillingerne se således ud:  
  Vigtigt! Hvis du kan modtage, men ikke sende e-mails, er det måske fordi port 25 er lukket der, hvor du er koblet på internettet. Hvis du bruger SmartWeb’s SMTP server (altså hvis du har skrevet mail.mitdomæne.dk i SMTP under ”Serveroplysninger”) kan du prøve at anvende port 587.