Eksempler

I denne artikel:


Attention   

 

I følgende eksempel går vi ud fra en shop med 42 ordrer i alt.

 

Hent ordrer

Hvis vi vil hente ID, sprog, site ID og ordrekommentarer for alle ordrer i shoppen, kan vi benytte følgende forespørgsel:

POST


query {
  orders {
    data {
      id
      languageISO
      siteId
      orderComment
    }
  }
}

Endpoint:
{shop_domain}.mywebshop.io/api/graphql

Response


{
  "data": {
    "orders": {
      "data": [
        {
          "id": "1",
          "languageISO": "DK",
          "siteId": "1"
        },
        ...,
        {
          "id": "42",
          "languageISO": "DK",
          "siteId": "1"
        }
      ]
    }
  }
}

 

 


Brug af pagination

For at begrænse antallet af returnerede resultater, kan vi supplere med paginationsmuligheder. Følgende forespørgsel demonstrerer hentning af højst 2 ordrer per side, med resultater fra side 3:

POST


query {
  orders (pagination:{
    limit: 2,
    page: 3
  }) {
    pagination {
      currentPage
      from
      perPage
      to
      total
    }
    data {
      id
      languageISO
      siteId
    }
  }
}

Endpoint:
{shop_domain}.mywebshop.io/api/graphql

Response


{
  "data": {
    "orders": {
      "pagination": {
        "currentPage": 3,
        "from": 5,
        "perPage": 2,
        "to": 6,
        "total": 6
      },
      "data": [
        {
          "id": "8",
          "languageISO": "DK",
          "siteId": "1"
        },
        {
          "id": "9",
          "languageISO": "DK",
          "siteId": "1"
        }
      ]
    }
  }
}

 

 


Brug af sortering

Det er ligeledes muligt at sortere de returnerede resultater i forhold til et givent felt, i en given ordre:

POST


query {
  orders (order:{
    field: id,
    direction: DESC
  }) {
    data {
      id
    }
  }
}

Endpoint:
{shop_domain}.mywebshop.io/api/graphql

Response


{
  "data": {
    "orders": {
      "data": [
        {
          "id": "42"
        },
        {
          "id": "41"
        },
        ...,
        {
          "id": "1"
        }
      ]
    }
  }
}

 

 


Brug af søgning

En anden måde at begrænse de returnerede resultater på, er ved at benytte søgeparametre. Følgende eksempel viser hvordan man henter alle ordrer, med ordre ID mindre end 3, og større end 41:

POST


query {
  orders (search:[
    {
      field: id,
      comparator: LESS_THAN
      value:"3"
    },
    {
      field: id,
      comparator: GREATER_THAN
      value:"41",
      operator:OR
    }
  ]) {
    data {
      id
    }
  }
}

Endpoint:
{shop_domain}.mywebshop.io/api/graphql

Response


{
  "data": {
    "orders": {
      "data": [
        {
          "id": "1"
        },
        {
          "id": "2"
        },
        {
          "id": "42"
        }
      ]
    }
  }
}

 

 


Det hele i kombination

Vi kan kombinere alle ovenstående eksempler i en enkelt forespørgsel:

POST


query {
  orders(
    pagination:{limit:3,page:2}
    order:{field:id, direction:DESC}
    search: [{field: id, comparator: GREATER_THAN, value: "30"}]
  ) {
    data {
      id
      createdAt
    }
  }
}

Endpoint:
{shop_domain}.mywebshop.io/api/graphql

Response


{
  "data": {
    "orders": {
      "data": [
        {
          "id": "39",
          "createdAt": "2019-04-08T09:09:44+00:00"
        },
        {
          "id": "38",
          "createdAt": "2019-04-08T08:36:43+00:00"
        },
        {
          "id": "37",
          "createdAt": "2019-04-05T14:10:05+00:00"
        }
      ]
    }
  }
}

 

Eksempel i .NET/C#

  
  using System;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Text.Json;
  using System.Net.Http.Headers;
  using System.Net.Http;

  // This example uses https://github.com/graphql-dotnet/graphql-client
  using GraphQL;
  using GraphQL.Client.Http;

  namespace GraphQlClientDemo
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        MainAsync().Wait();
      }

      static async Task MainAsync()
      {
        var client = new System.Net.Http.HttpClient();

        // Check https://help.smartweb.dk/authentication/ for information about how to obtain the access token
        client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "<client token>");

        var options = new GraphQLHttpClientOptions()
        {
          EndPoint = new Uri("https://<tenant>.mywebshop.io/api/graphql")
        };

        // Set up the client
        var graphQLClient = new GraphQLHttpClient(options, client);

        // Prepare a request to fetch all orders with id, languageISO and siteId
        var ordersRequest = new GraphQLRequest
        {
         Query = @"
          query {
           orders {
            data {
             id
             languageISO
             siteId
            }
           }
          }"
        };

        // Send the request and store the response as an OrderResponse object
        var graphQLResponse = await graphQLClient.SendQueryAsync<OrderResponse>(ordersRequest);

        // Write out the response in the console
        Console.WriteLine(JsonSerializer.Serialize(graphQLResponse, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true }));

        // Wait for a key to be pressed before closing down
        Console.WriteLine("Press any key to quit...");
        Console.ReadKey();
      }
    }

    public class OrderResponse
    {
      public Orders orders { get; set; }

      public class Orders
      {
      public Data[] data { get; set; }
      }

      public class Data
      {
        public string Id { get; set; }
        public string LanguageISO { get; set; }
        public int SiteId { get; set; }
      }
    }
  }