E-mail og print skabeloner

I denne artikel:


Denne guide er introduceret i forbindelse med lancering af e-mail og print skabeloner d. 25. februar 2019, hvilket også har betydning for hvor du finder dine standardindstillinger for afsendelse af status e-mails i shoppen. Det skal ligeledes bemærkes at tilpasning af templates ikke er tilgængeligt for POS modulet. Følg venligst nedenstående punkter for yderligere information.

 

Introduktion

SmartWeb indeholder en række forud definerede templates, som dikterer indhold og udseende for udskrifter, samt for de e-mails der udsendes til kundens kontakt mail, ved f.eks. ordre oprettelse (ordrebekræftelse), ordre status ændring, faktura mail, eller på foranledning af shop ejeren selv.
Bag ved print- og mailtemplates ligger en layout-template som definerer opbygningen af disse, både mht. indhold og struktur (placering af indhold, font, farver osv.). Det er muligt i SmartWeb at bestemme overordnede indstillinger for mail udsendelse, samt at tilpasse indhold og udseende af de forskellige templates efter behov. Du kan læse mere om dette i punkterne herunder.

 

 

Tilpasning af e-mail tekster

Du kan rette teksten i de mailtemplates som benyttes ved udsendelse af mail fra shopsystemet, via shoppens e-mail tekster som findes under Kontrolpanel > E-mail tekster > Den ønskede mailtemplate:Som vist i eksempelet herunder, giver fanebladene mulighed for at skifte mellem top- og bundtekst. Imellem de to tekster indsættes ordrelinjerne automatisk af systemet, når der er tale om en ordrebekræftelse:

Knapperne øverst på denne side af mailtemplaten for Ordrebekræftelsen, giver mulighed for at definere en specifik tekst for de forskellige betalingsmetoder. F.eks. kan man tilføje firmaets bankoplysninger når det drejer sig om en ordre som er betalt via kontooverførsel.
Bemærk: Hvis der ikke er defineret nogen tekst under en af betalingsmetoderne, benyttes altid standard.

 

 

Indstillinger for udsendelse af e-mails

Du finder indstillingerne for udsendelse af e-mails under Kontrolpanel > E-mail tekster > Den pågældende mailtemplate. Indstillingerne afhænger af den pågældende mailtemplate, hvilket vil sige at hver template har sine egne indstillinger som definerer om denne f.eks. automatisk skal sendes til kunden ved ordre status ændring, samt om der skal sendes en kopi af mailen til andre mailadresser end kundens, ved samme lejlighed (Det kunne f.eks. være at jeres lager har brug for en mail, når der går en ny ordre ind i shoppen mv.). Ligeledes defineres hvilken layout-template denne mail benytter sig af:

 

 

Basis tilpasning af e-mail templates

Under Kontrolpanel > Design Manager > Knappen "Ret design" > Indstillinger (nederst på siden), findes sektionen E-mail indstillinger, som giver mulighed for at ændre font og farver, samt visningen af kontakt information og links til sociale medier i din mailtemplate (links til sociale medier hentes fra shoppens indstillinger for dette, som findes under Moduler > Sociale Medier):

 

 

Forhåndsvisning af e-mail og udskrift templates (Preview)

Under Kontrolpanel > E-mail tekster har du mulighed for at se et preview af den template, som ligger til grund for designet af din e-mail. På denne måde kan du se hvordan en given mail ser ud, inden den sendes til kunden. Du kan ligeledes foretage en forhåndsvisning af dine udskrifttemplates på denne side, som også er tilgængelig under Kontrolpanel > Udskrifts tekster. Klik på "E-mail og print preview" i toppen af siden, for at få vist preview:


Du kan f.eks. vælge at få vist et preview af din ordrebekræftelse i sin nuværende udgave, eller i én eller flere tilpassede udgaver, som du måtte arbejde på i Design Manageren.

 

 

Avanceret tilpasning af e-mail og udskrift templates

Bemærk: Tilpasning af layout-templates kræver kendskab til avanceret tilretning af shoppens designfiler via kodning, hvilket er beskrevet nærmere i vores generelle design manual for udviklere. Bemærk ligeledes at tilgang til design managerens fil-redigering er afhængig af abonnements type.

Avanceret tilpasning giver mulighed for at tilpasse layout-templates efter eget ønske, da hele strukturen for opbygningen af templaten kan modelleres, og f.eks. kan indholdet flettes sammen med data fra shoppen (via variabler) mv.
Når en layout-template er oprettet og tilpasset, vil man efterfølgende kunne vælge denne ud for den ønskede mailtemplate, under Kontrolpanel > E-mail tekster. Se yderligere under punktet Indstillinger for afsendelse af e-mails


Er en template først tilpasset, vises dette i Design Manageren under det pågældende design:Skifter man til en template som er tilpasset, vises følgende dialog som påmindelse:


 

Tilpasning af print- og mailtemplates foretages i shoppens design template, hvor filerne forefindes under Kontrolpanel > Design Manager > Rediger filer > /modules/framework/email/, /modules/framework/print/ og /modules/framework/widgets/.

Variabler:
Det er muligt at trække data fra variabler ind i sin template, fra f.eks. sociale medier (som defineret under Moduler -> Sociale Medier), shoppens USP (unique selling points) samt mange gængse variabler i shop systemet.

Templates:
"email": Indeholder filer for hhv. e-mail templates med og uden ordre information.
"print": Indeholder filer for templates til print skabelonen.
"widgets": Indeholder filer for widgets (hjælpe-templates) som benyttes i ovenstående templates.

Eksempel på oprettelse af template:
Ved oprettelse af nye templates baseret på en given template, duplikeres de pågældende template filer og omdøbes, hvorefter den nye template kan modificeres efter behov:
email.json -kopi-> email.json -omdøbes-> email2.json
email.tpl -kopi-> email.tpl -omdøbes-> email2.tplVi anbefaler en generel gennemgang af template udvikling inden tilretning af e-mail og udskrift templates påbegyndes:
Template udvikling