Billedelement

I denne artikel:


Under billedelement kan du tilføje et billede til din side. Du har to faner; Generel og indstillinger som kan bruges når du tilføjer et billede. Begge vil blive gennemgået herunder:

Generel 

  1. Upload fil: Her kan du uploade et billede fra din computer.
  2. Vælg fil: Her kan du vælge en billedfil som er blevet tilføjet din webshops bibliotek.
  3. Gem: Når du har gjort en af ovenstående skal du trykke Gem, hvorefter billedet tilføjes din side.

Indstillinger 

  1. Hvis den side du tilføjer billeder til har et banner med flere billeder kan du her vælge hvilken rækkefølge de skal vises i.
  2. Vis billeder på anden side: Her kan du vælge om du vil vise forsidebanneren på pågældende side.
  3. Automatisk nedarvning: Her kan du vælge om du vil vise forsidebanneren på pågældende side. (forskellen fra ovenstående er, at denne vil automatisk opdateres fremover).
  4. Højde (pixels): Her kan du vælge at indstille højden manuelt.
  5. Visningstid per billede (ms): Her kan du vælge hvor lang tid hvert billede skal vises.
  6. Gem: Her kan du vælge at gemme indstillingerne på denne side og tjekke af at disse unikke egenskaber ikke bliver overskrevet af andre sider.
  7. Gem på alle sider: Gem disse billeder og indstillinger på alle sider.

 

Størrelser på billedelement

Billedelementet har forskellige størrelser, alt efter hvilket design man benytter sig af.

 

Rooty, Palette og Ilumina + deres undertemaer:

I disse designs har billedelementet som udgangspunkt: 1240x440px

 

Classic + undertemaer:

I dette design har billedelementet som udgangspunkt: 918x390px. 

 

Memento:

I Memento er der 2 mulige indstillinger.

Forsideslider i fuld bredde:

1240x440px

Forsideslider med side-billede:

I dette setup, skal billedelementet have størrelsen 820x340px, og billedet skal være 400x340px.

 

Galaxy:

Galaxy designet er "kendt" for sit store forsidebillede. 

Bredden skal være 1500px, højden kan man selv bestemme. Man skal være opmærksom på at kategori-menuen, "skærer" bunden af billedet af.