Administrative brugere

I denne artikel:


 

I denne artikel

Introduktion
Medarbejdere
Tilladelser
API adgang
Nyttige links

 

Introduktion

Medarbejdere er de brugere som betjener shoppens administration via login, ud fra en række adgangskriterier. Den primære medarbejder har adgang til alle funktioner i shoppen og kan ikke slettes. Den primære medarbejder er med andre ord den øverste administrative instans i shoppen.

Du kan f.eks. oprette en medarbejder, som kun har adgang til at oprette og ændre produkter, hvilket vi ser nærmere på længere nede i artiklen. Det er ligeledes muligt at oprette en medarbejder med adgang til API, som kan benyttes af eksterne systemer til at tilgå SmartWeb i forbindelse med økonomi- og lagersystemer, fragtsystemer og anden software som udvikles til specifikke opgaver så som kasseapparater, fjernstyring af shoppen og udveksling af ordredata mv.

 

Medarbejdere

Du finder medarbejdere under Kontrolpanel > Medarbejdere. For at oprette en ny medarbejder, skal du klikke på knappen Opret medarbejder:

Felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes:

Bemærk: Ved fejl under indtastning vises fejlbeskeder ud for de pågældende felter.

 

Tilladelser

Sektionen Tilladelser, som vises både under oprettelse og redigering af en medarbejder, bestemmer hvilke dele af shoppen den pågældende medarbejder har adgang til. Vil du f.eks. oprette en medarbejder der kun har adgang til produkt oprettelse og redigering, skal du sørge for at sætte flueben i Produkter. I følgende liste har du en oversigt over de forskellige tilladelser:

 • Ordrer: Giver medarbejderen adgang til at oprette, redigere og ekspedere ordrer i shoppen
 • Produkter: Giver medarbejderen adgang til at oprette, redigere og slette produkter
 • Kunder: Giver medarbejderen adgang til at oprette, redigere og slette kunder
 • Rapporter: Giver medarbejderen adgang til Webshop statistik og Webshop søgninger
 • Apps: Giver medarbejderen adgang til Apps installation
 • Indstillinger: Giver medarbejderen adgang til shoppens indstillinger, herunder Fragt, Betaling, API indstillinger og administration af sprog og domæner mv.
 • Webshop: Giver medarbejderen adgang til shoppens Design, Sider, indstillinger for Sociale medier og shoppens Filer

Det er muligt at suspendere en medarbejder konto ved at klikke på Suspender konto. Dette sletter ikke medarbejderens konto, men afskærer muligheden for at logge ind i administrationen. Kontoen kan genaktiveres på ethvert tidspunkt, eller slettes helt.

 

API adgang

Hvis du har brug for en API adgang, skal du først og fremmest aktivere API på shoppen. Dette gøres under Kontrolpanel > API. Sæt flueben i API adgang og klik derefter på Gem:

Herefter skal du oprette en medarbejder med API adgang, under Kontrolpanel > Medarbejdere. Slå API til:

Husk at felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes, på samme vis som ved oprettelse af en medarbejder med adgang til shoppens administration. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

 

Nyttige links

 • Læs mere om den nye visning her
 • Læs mere om kunder (shoppens registrerede brugere) her
 • Læs mere om API integration her

 

I denne artikel

Introduktion
Administrative brugere
API brugere
Nyttige links

 

Introduktion

Administrative brugere er de brugere som betjener shoppens administration via login, ud fra en række adgangskriterier. Den primære administrative bruger har adgang til alle funktioner i det pågældende abonnement og kan ikke slettes. Den er med andre ord den øverste administrative instans i shoppen.

Du kan f.eks. oprette en bruger, som kun har adgang til at oprette og ændre produkter, hvilket vi gennemgår i denne artikel. Det er ligeledes muligt at oprette en API bruger, som kan benyttes af eksterne systemer til at tilgå SmartWeb i forb. med økonomi- og lagersystemer, fragtsystemer og anden software som udvikles til specifikke opgaver så som kasseapparater og fjernstyring af shoppen mv. API står i øvrigt for "Application Programming Interface".

Du finder administrative brugere under Kontrolpanel > Administrative brugere

 

Administrative brugere

For at oprette en ny administrativ bruger, skal du klikke på knappen Opret administrator bruger:

Udfyld som minimum felterne markeret med stjerne *:

Den nederste sektion Brugerrettigheder bestemmer hvilke dele af shoppen brugeren har adgang til. Vil du f.eks. oprette en bruger der kun har adgang til produkt oprettelse og redigering, skal du sørge for at både produktkataloget, evt. varianter (hvis variantprodukter benyttes) og filhåndtering aktiveres. Filhåndteringen omfatter produktbilleder:

 

API brugere

Hvis du har brug for en API adgang, skal du først og fremmest aktivere API på shoppen. Dette gøres under Kontrolpanel > API. Sæt flueben i API adgang og klik derefter på Gem:

Herefter skal du oprette en API bruger, under Kontrolpanel > Administrative brugere. Sæt feltet Adgang til, til API og udfyld som minimum felterne markeret med stjerne *. Klik på Gem for at gemme dine ændringer:

Bemærk: Hvis der er fejl under indtastningen, vises en fejlbesked ud for Gem knappen.

 

Nyttige links

 • Læs mere om brugere (shoppens registrerede kunder) her
 • Læs mere om API integration her